×
Zmieniamy się dla Ciebie!

Zapraszamy na naszą nową stronę:

NOWOŚĆ w ofercie - Rozszerzyliśmy zakres szkoleń okursy na operatorów maszyn do robót ziemnych

www.ct-szkolenia.pl

info@cranetrain.pl

Szkolenia podesty ruchome

Przeprowadzamy szkolenia na poniższe typy podestów i pomostów ruchomych:

  • Podesty ruchome stacjonarne, wiszące oraz masztowe.
  • Podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transportu osób.
  • Podesty ruchome na pojazdach kolejowych.
  • Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.

Szkolenia przeprowadzamy w siedzibie zleceniodawcy bądź w naszej sali konferencyjnej.

Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców posiadającą bogatą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną zapewniającą wysoki poziom szkolenia.

Zajęcia praktycznej prowadzone są przez instruktora - konserwatora posiadającego wieloletnie doświadczenia w zakresie konserwacji przedmiotowych urządzeń.

Egzaminy, w zależności od potrzeb klienta mogą być przeprowadzone w Transportowym Dozorze Technicznym lub w Urzędzie Dozoru Technicznego. TDT i UDT wzajemnie honorują wydane przez siebie zaświadczenia kwalifikacyjne.

 

Pozytywnie złożony egzamin kończy się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do konserwacji przedmiotowych urządzeń.

Ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych:

  • Podesty ruchome stacjonarne, wiszące oraz masztowe – 5 lat.
  • Podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transport osób - 5 lat.
  • Podesty ruchome na pojazdach kolejowych – 5 lat.
  • Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych – 10 lat.

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie.