info@cranetrain.pl

Szkolenia na żurawie

Przeprowadzamy szkolenia na poniższe typy żurawi:

 • Żurawie stacjonarne.
 • Żurawie przewoźne i przenośne (uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych). 
 • Żurawie samojezdne (uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych).
 • Żurawie szynowe.
 • Żurawie wieżowe i szybkomontujące (uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych).  
 • Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych. 
 • Żurawie pokładowe.
 • Żurawie pływające (uprawnia do obsługi żurawi pływających oraz pokładowych).

Szkolenia przeprowadzamy w siedzibie zleceniodawcy bądź w naszej sali konferencyjnej.

zuraw

Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców posiadającą bogatą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną zapewniającą wysoki poziom szkolenia.

Zajęcia praktycznej prowadzone są przez instruktora posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi przedmiotowych urządzeń.

Egzaminy, w zależności od potrzeb klienta mogą być przeprowadzone w Transportowym Dozorze Technicznym lub w Urzędzie Dozoru Technicznego. TDT i UDT wzajemnie honorują wydane przez siebie zaświadczenia kwalifikacyjne.

Pozytywnie złożony egzamin kończy się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi przedmiotowych urządzeń.

Ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych:

 • Żurawie stacjonarne- 10 lat.
 • Żurawie przewoźne i przenośne- 10 lat.
 • Żurawie samojezdne - 5 lat. (uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)
 • Żurawie szynowe- 5 lat.
 • Żurawie wieżowe i szybkomontujące - 5 lat.
 • Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych - 5 lat.
 • Żurawie pokładowe - 5 lat.
 • Żurawie pływające - 5 lat.

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie.