info@cranetrain.pl

Szkolenia na suwnice

Przeprowadzamy szkolenia na poniższe typy suwnic:

  • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia.
  • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.

Szkolenia przeprowadzamy w siedzibie zleceniodawcy bądź w naszej sali konferencyjnej.

Szkolenia na suwnice

Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców posiadającą bogatą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną zapewniającą wysoki poziom szkolenia.

Zajęcia praktycznej prowadzone są przez instruktora posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi przedmiotowych urządzeń.

Egzaminy, w zależności od potrzeb klienta mogą być przeprowadzone w Transportowym Dozorze Technicznym lub w Urzędzie Dozoru Technicznego. TDT i UDT wzajemnie honorują wydane przez siebie zaświadczenia kwalifikacyjne.

 


Pozytywnie złożony egzamin kończy się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi przedmiotowych urządzeń.

Ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych:

  • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia-10 lat.
  • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia; 5 lat.

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie.