info@cranetrain.pl

Kursy na żurawie

Przeprowadzamy szkolenia na poniższe typy żurawi:

 • Żurawie stacjonarne (uprawnia do konserwacji żurawi stacjonarnych i wciągników oraz wciągarek og ogólnego przeznaczenia).
 • Żurawie samojezdne oraz przenośne i przewoźne (uprawnia do konserwacji żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych oraz żurawi stacjonarnych i wciągników oraz wciągarek ogólnego przeznaczenia).
 • Żurawie wieżowe, szybkomontujące, szynowe i stacjonarne (uprawnia do konserwacji żurawi wieżowych, szybkomontujących, szynowych i stacjonarnych oraz wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia).
 • Żurawie stoczniowe i portowe.
 • Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych.
 • Żurawie pokładowe.
 • Żurawie pływające.

Szkolenia przeprowadzamy w siedzibie zleceniodawcy bądź w naszej sali konferencyjnej.

Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców posiadającą bogatą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną zapewniającą wysoki poziom szkolenia.

Zajęcia praktycznej prowadzone są przez instruktora - konserwatora posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie konserwacji przedmiotowych urządzeń.

Egzaminy, w zależności od potrzeb klienta mogą być przeprowadzone w Transportowym Dozorze Technicznym lub w Urzędzie Dozoru Technicznego. TDT i UDT wzajemnie honorują wydane przez siebie zaświadczenia kwalifikacyjne.

 

Pozytywnie złożony egzamin kończy się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do konserwacji przedmiotowych urządzeń.

Ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych:

 • Żurawie stacjonarne - 10 lat.
 • Żurawie samojezdne oraz przenośne i przewoźne - 5 lat.
 • Żurawie wieżowe, szybkomontujące, szynowe i stacjonarne - 5 lat.
 • Żurawie stoczniowe i portowe - 5 lat.
 • Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych - 5 lat.
 • Żurawie pokładowe - 5 lat.
 • Żurawie pływające - 5 lat.

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie.