info@cranetrain.pl

Kursy na wózki jezdniowe podnośnikowe

Przeprowadzamy szkolenia na poniższe typy wózków jezdniowych podnośnikowych:

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
  (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.)
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

wozekSzkolenia przeprowadzamy w siedzibie zleceniodawcy bądź w naszej sali konferencyjnej.

Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców posiadającą bogatą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną zapewniającą wysoki poziom szkolenia.

Zajęcia praktycznej prowadzone są przez instruktora posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi przedmiotowych urządzeń.

Egzaminy, w zależności od potrzeb klienta mogą być przeprowadzone w Transportowym Dozorze Technicznym lub w Urzędzie Dozoru Technicznego. TDT i UDT wzajemnie honorują wydane przez siebie zaświadczenia kwalifikacyjne.

Pozytywnie złożony egzamin kończy się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi przedmiotowych urządzeń.

Ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych:

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 5 lat.
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 10 lat.

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie.


Najczęściej zadawane pytania dotyczące uprawnień na wózki widłowe


1. Jakie uprawnienia należy posiadać, aby móc obsługiwać wózki widłowe?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę̨, która ukończyła 18 lat oraz posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych wydane przez TDT / UDT.

2. Co należy zrobić, aby przystąpić do egzaminu w TDT / UDT?

Aby przystąpić do egzaminu TDT / UDT należy:

 • złożyć wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • wnieść opłatę za sprawdzenie kwalifikacji w wysokości 184,43zł

3. Jak wygląda szkolenie na obsługę wózków widłowych?

Szkolenie na obsługę wózków widłowych składa się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej.

 • W czasie części teoretycznej zdobywa się wiedze z zakresu budowy wózków widłowych, zasad ich obsługiwania, zasad BHP a także obowiązujących przepisów dotyczących dozoru technicznego (Czas trwania – 1 dzień)
 • W czasie części praktycznej doświadczony operatorów wózków widłowych przeprowadza naukę obsługi wózków widłowych (Czas trwania – 1 dzień).

Dla osób posiadających praktykę zawodową w zakresie obsługi wózków widłowych istnieje możliwość przeprowadzenia wyłączenie części teoretycznej szkolenia.

4. Jak wygląda egzamin TDT / UDT?

Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

 • Cześć teoretyczna – egzamin w formie testu, 15 pytań, czas trawnia 30 minut
 • Cześć praktyczna – pokaz umiejętności prawidłowej obsługi wózka widłowego

5. Jakie są kategorie uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe?

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych wyróżnia poniższe kategorie:

  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.(uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)
  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

6. Jak długo ważne są zaświadczenia kwalifikacyjne?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych zaświadczenia ważną są:

 • 5 lat - wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • 10 lat - wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

7. Jak przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego?

3 miesiące przed upływem terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego należy wystąpić do dozoru technicznego z wnioskiem o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego. Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest bezpłatne. Nie ma obowiązku ponownego przystąpienia do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

8. Co w przypadku zagubienia zaświadczenia kwalifikacyjnego?

W przypadku zagubienia bądź zniszczenia zaświadczenia kwalifikacyjnego należy wystąpić do TDT / UDT z wnioskiem o wydanie duplikatu zaświadczenia kwalifikacyjnego.

9. Czy uprawnienia ważną są poza granicami kraju?

Uprawnienia wydane przez TDT / UDT ważne są tylko na terenie Polski, jednakże na podstawie wydanych uprawnień można wystąpić innym kraju UE o uznanie uprawnienia.

10. Jaki jest koszt szkolenia?

Cena za przeprowadzenie szkolenia uzależniona jest od liczby osób w grupie szkoleniowej. Ceny zaczynają się już od 300 zł netto za osobę.