info@cranetrain.pl

Kursy na podesty ruchome

Przeprowadzamy szkolenia na poniższe typy podestów i pomostów ruchomych:

 • Podesty ruchome stacjonarne.
 • Podesty ruchome wiszące (uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych).
 • Podesty ruchome masztowe (uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych).
 • Podesty ruchome przejezdne.
 • Podesty na pojazdach kolejowych.
 • Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych morskich.
 • Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych śródlądowych.

Szkolenia przeprowadzamy w siedzibie zleceniodawcy bądź w naszej sali konferencyjnej.

Podesty ruchome

Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców posiadającą bogatą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną zapewniającą wysoki poziom szkolenia.

Zajęcia praktycznej prowadzone są przez instruktora posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi przedmiotowych urządzeń.

Egzaminy, w zależności od potrzeb klienta mogą być przeprowadzone w Transportowym Dozorze Technicznym lub w Urzędzie Dozoru Technicznego. TDT i UDT wzajemnie honorują wydane przez siebie zaświadczenia kwalifikacyjne.

Pozytywnie złożony egzamin kończy się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi przedmiotowych urządzeń.

Ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych:

 • Podesty ruchome stacjonarne – 10 lat.
 • Podesty ruchome wiszące – 10 lat.
 • Podesty ruchome masztowe – 10 lat.
 • Podesty ruchome przejezdne – 5 lat.
 • Podesty na pojazdach kolejowych - 10 lat.
 • Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych morskich - 10 lat.
 • Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych śródlądowych – 10 lat.

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie.