info@cranetrain.pl

KURS NA URZĄDZENIA DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH DO MATERIAŁÓW NIEZALICZANYCH JAKO NIEBEZPIECZNE

Przeprowadzamy szkolenia na poniższe typy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne (NALEWAKI):

  • Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.
  • Portowe ramiona przeładunkowe dla towarów niezaliczanych jako niebezpieczne.

Szkolenia przeprowadzamy w siedzibie zleceniodawcy bądź w naszej sali konferencyjnej.

Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców posiadającą bogatą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną zapewniającą wysoki poziom szkolenia.

Zajęcia praktycznej prowadzone są przez instruktora posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi przedmiotowych urządzeń.

Egzaminy przeprowadzane są przez Transportowy Dozór Techniczny.

Pozytywnie złożony egzamin kończy się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi przedmiotowych urządzeń.

Ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych:

  • Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone – 10 lat.
  • Portowe ramiona przeładunkowe dla towarów niezaliczanych jako niebezpieczne – 10 lat.

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie.