info@cranetrain.pl

KURS NA URZĄDZENIA DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH DO MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH (NO)

Przeprowadzamy szkolenia na poniższe typy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych (NALEWAKI):

  • Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych wszystkich klas wg ADR / RID / ADN
  • Portowe ramiona przeładunkowe dla towarów niebezpiecznych wg IMDG

Szkolenia przeprowadzamy w siedzibie zleceniodawcy bądź w naszej sali konferencyjnej.

Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców posiadającą bogatą wiedzę z teoretyczną oraz praktyczną zapewniającą wysoki poziom szkolenia.

Zajęcia praktycznej prowadzone są przez instruktora posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi przedmiotowych urządzeń.

Egzaminy przeprowadzone są przez Transportowy Dozór Techniczny 

Pozytywnie złożony egzamin kończy się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi przedmiotowych urządzeń.

Ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych:

  • Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych wszystkich klas wg ADR / RID / ADN – 5 lat
  • Portowe ramiona przeładunkowe dla towarów niebezpiecznych wg IMDG – 5 lat.

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie.