info@cranetrain.pl

Kurs na urządzenia do manipulacji kontenerami

Przeprowadzamy szkolenia na obsługę urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych.

Szkolenia przeprowadzamy w siedzibie zleceniodawcy bądź w naszej sali konferencyjnej.

kontener

Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców posiadającą bogatą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną zapewniającą wysoki poziom szkolenia.

Zajęcia praktycznej prowadzone są przez instruktora posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi przedmiotowych urządzeń.

Egzaminy, w zależności od potrzeb klienta mogą być przeprowadzone w Transportowym Dozorze Technicznymlub w Urzędzie Dozoru Technicznego. TDT i UDT wzajemnie honorują wydane przez siebie zaświadczenia kwalifikacyjne.

Pozytywnie złożony egzamin kończy się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi przedmiotowych urządzeń.

Ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych:

  • Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych – 10 lat.

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie.