×
Zmieniamy się dla Ciebie!

Zapraszamy na naszą nową stronę:

NOWOŚĆ w ofercie - Rozszerzyliśmy zakres szkoleń okursy na operatorów maszyn do robót ziemnych

www.ct-szkolenia.pl

info@cranetrain.pl

dźwigniki konserwacja

Przeprowadzamy szkolenia na poniższe typy dźwigników:

  • Dźwigniki do podnoszenia ładunków, w tym pojazdów.
  • Dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych.
  • Dźwigniki montowane na pojeździe kolejowym (w tym wypornice i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej).

Szkolenia przeprowadzamy w siedzibie zleceniodawcy bądź w naszej sali konferencyjnej.

Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców posiadającą bogatą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną zapewniającą wysoki poziom szkolenia.

Zajęcia praktycznej prowadzone są przez instruktora - konserwatora posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie konserwacji przedmiotowych urządzeń.

Egzaminy, w zależności od potrzeb klienta mogą być przeprowadzone w Transportowym Dozorze Technicznym lub w Urzędzie Dozoru Technicznego.TDT i UDT wzajemnie honorują wydane przez siebie zaświadczenia kwalifikacyjne.

 

Pozytywnie złożony egzamin kończy się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do konserwacji przedmiotowych urządzeń.

Ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych:

  • Dźwigniki do podnoszenia ładunków, w tym pojazdów – 10 lat.
  • Dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych – 10 lat.
  • Dźwigniki montowane na pojeździe kolejowym (w tym wypornice i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej) – 10 lat.

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie.