×
Zmieniamy się dla Ciebie!

Zapraszamy na naszą nową stronę:

NOWOŚĆ w ofercie - Rozszerzyliśmy zakres szkoleń okursy na operatorów maszyn do robót ziemnych

www.ct-szkolenia.pl

info@cranetrain.pl

szkolenia

Wymagania kwalifikacyjne TDT - szkolenia TDT

Zgodnie z procedurami Transportowego Dozoru Technicznego
do egzaminu sprawdzającego kwalifikację mogą zostać zakwalifikowane
osoby spełniające poniższe wymagania:

Obsługa

Osoba egzaminowana musi spełniać następujące kryteria:


-mieć ukończone 18 lat,
-posiadać wykształcenie minimum podstawowe,
-posiadać zaświadczenie lekarskie o przydatności zdrowotnej na dane stanowisko lub oświadczenie pracodawcy, jeżeli wnioskodawca
 jest zatrudniony u pracodawcy – wymagane jeśli egzamin praktyczny powoduje konieczność wykonywania czynności na wysokości.

Konserwacja:

Osoba egzaminowana musi spełniać następujące kryteria:

-mieć ukończone 18 lat,
-posiadać wykształcenie minimum zawodowe techniczne,
-posiadać zaświadczenie lekarskie o przydatności zdrowotnej na dane stanowisko lub oświadczenie pracodawcy, jeżeli wnioskodawca
 jest zatrudniony u pracodawcy – wymagane jeśli egzamin praktyczny powoduje konieczność wykonywania czynności na wysokości.
-posiadać zaświadczenie o uprawnianiach SEP chcąc przystąpić do egzaminu w kategorii E (elektryczna) bądź EM
 (elektryczna i mechaniczna).

 

Pozostałe informacje dotyczące trybu sprawdzania kwalifikacji możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego (link poniżej), w razie problemów zachęcamy do kontaktu.

Transportowy Dozór Techniczny

Wymagania kwalifikacyjne UDT - szkolenia UDT

Zgodnie z procedurami Urzędu Dozoru Technicznego do egzaminu sprawdzającego kwalifikację mogą zostać zakwalifikowane osoby spełniające poniższe wymagania:

Obsługa:

Osoba egzaminowana musi spełniać następujące kryteria:

-mieć ukończone 18 lat,

Konserwacja:

Osoba egzaminowana musi spełniać następujące kryteria:

-mieć ukończone 18 lat,
-posiadać zaświadczenie o uprawnianiach SEP chcąc przystąpić do egzaminu
 w kategorii E (elektryczna) bądź EM (elektryczna i mechaniczna).

 

Pozostałe informacje dotyczące trybu sprawdzania kwalifikacji możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego (link poniżej), w razie problemów zachęcamy do kontaktu.

Urząd Dozoru Technicznego