×
Zmieniamy się dla Ciebie!

Zapraszamy na naszą nową stronę:

NOWOŚĆ w ofercie - Rozszerzyliśmy zakres szkoleń okursy na operatorów maszyn do robót ziemnych

www.ct-szkolenia.pl

info@cranetrain.pl

Resurs

Resurs wózków widłowych, suwnic, żurawi

Zgodnie z § 7 ust.1 rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego
(Dz.U. 2018 poz. 2176).

RESURS są to parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

Krótko mówiąć:
Resurs jest to projektowany, bezpieczny okres eksploatacji określony liczbą cykli pracy w założonym okresie eksploatacji.

Rozporządzenie w §7 ust. 5 oraz 6 określa co następuje:

  • ust. 5 - eksploatujący, w przypadku, gdy nie jest znany resurs UTB, określa go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej,
  • ust. 6 - eksploatujący, w przypadku przekroczenia resursu UTB, przeprowadza ocenę stanu technicznego UTB lub zleca jej przeprowadzenie.

Chcielibyśmy Państwu zaoferować następujące usługi:

  • Określenie projektowanej żywotności eksploatacyjnej urządzenia (PŻE).
  • Określenie stopnia wykorzystania PŻE.
  • Ocena stanu technicznego - w przypadku wykorzystania PŻE lub braku możliwości odtworzenia przebiegu eksploatacji.

Zapraszamy do kontaktu.