×
Zmieniamy się dla Ciebie!

Zapraszamy na naszą nową stronę:

NOWOŚĆ w ofercie - Rozszerzyliśmy zakres szkoleń okursy na operatorów maszyn do robót ziemnych

www.ct-szkolenia.pl

info@cranetrain.pl

Oferta

Nasza oferta dotyczy:

Szkoleń w zakresie obsługi i konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB) oraz obsługi urządzeń do napełniania zbiorników transportowych (NO).

Resursów:

  • Określenie projektowanej żywotności eksploatacyjnej urządzenia (PŻE).
  • Określenie stopnia wykorzystania PŻE.
  • Ocena stanu technicznego - w przypadku wykorzystania PŻE lub braku możliwości odtworzenia przebiegu eksploatacji.

Doradztwo techniczno-prawne w sprawach związanych z dozorem technicznym tj.:

  • Rozwiązywaniem problemów technicznych związanych z urządzeniami technicznymi.
  • Interpretacje przepisów prawnych w zakresie napraw, modernizacji i eksploatacji urządzeń technicznych.
  • Przygotowanie dokumentów do rejestracji urządzeń technicznych oraz reprezentowanie naszego klienta przed właściwym organem dozoru technicznego.
  • Wybór optymalnych rozwiązań modernizacyjnych i naprawczych urządzeń technicznych.
  • Ekspertyzy techniczne urządzeń
  • Dobór właściwych urządzeń do potrzeb eksploatującego.

Nadzory spawalnicze przeprowadzane przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą dyplomy IWE (International Welding Engineer) oraz IWI (International Welding Inspector).