×
Zmieniamy się dla Ciebie!

Zapraszamy na naszą nową stronę:

NOWOŚĆ w ofercie - Rozszerzyliśmy zakres szkoleń okursy na operatorów maszyn do robót ziemnych

www.ct-szkolenia.pl

info@cranetrain.pl

o firmie

Cechuje nas kompetencja, profesjonalizm, solidność oraz indywidualne podejście do potrzeb klienta.

Nasza oferta dotyczy:

Szkoleń w zakresie obsługi i konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB) oraz obsługi urządzeń do napełniania zbiorników transportowych(NO).

Resursów:
    - Określenie projektowanej żywotności eksploatacyjnej urządzenia (PŻE).
    - Określenie stopnia wykorzystania PŻE.
    - Ocena stanu technicznego - w przypadku wykorzystania PŻE lub braku możliwości odtworzenia przebiegu eksploatacji.

 

 

Doradztwo techniczno-prawne w sprawach związanych z dozorem technicznym tj.:

    - Rozwiązywaniem problemów technicznych związanych z urządzeniami technicznymi.
    - Interpretacje przepisów prawnych w zakresie napraw, modernizacji i eksploatacji urządzeń technicznych.
    - Przygotowanie dokumentów do rejestracji urządzeń technicznych oraz reprezentowanie naszego klienta przed właściwym
      organem dozoru technicznego.
    - Wybór optymalnych rozwiązań modernizacyjnych i naprawczych urządzeń technicznych.
    - Ekspertyzy techniczne urządzeń.
    - Dobór właściwych urządzeń do potrzeb eksploatującego.

Nadzory spawalnicze przeprowadzane przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą dyplomy IWE (International Welding Engineer)
   oraz IWI (International Welding Inspector).

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.