×
Zmieniamy się dla Ciebie!

Zapraszamy na naszą nową stronę:

NOWOŚĆ w ofercie - Rozszerzyliśmy zakres szkoleń okursy na operatorów maszyn do robót ziemnych

www.ct-szkolenia.pl

info@cranetrain.pl

doradztwo techniczno-prawne

Pracownicy Crane Train mogą poszczycić się długoletnią praktyką w zakresie prac prowadzonych nad urządzeniami objętymi dozorem technicznym.

Naszym klientom oferujemy profesjonalne usługi doradcze związane m.in. z:

  • rozwiązywaniem problemów technicznych związanych z urządzeniami technicznymi,
  • interpretacje przepisów prawnych w zakresie napraw, modernizacji i eksploatacji urządzeń technicznych,
  • przygotowaniem dokumentów do rejestracji urządzeń technicznych oraz reprezentowanie naszego klienta przed właściwym organem dozoru technicznego,
  • wyborem optymalnych rozwiązań modernizacyjnych i naprawczych urządzeń technicznych,
  • ekspertyzami technicznymi urządzeń,
  • doborem właściwych urządzeń do potrzeb eksploatującego.

Zapraszamy do kontaktu.